جراحی زیبایی با افزایش اعتماد به نفس و خلق بهتر ارتباط دارد

تحقیقات نشان میدهد جراحی زیبایی با افزایش اعتماد به نفس و خلق بهتر ارتباط دارد

جراحی زیبایی با افزایش اعتماد به نفس و خلق بهتر ارتباط دارد

دلایل مختلفی وجود دارد تا افراد خودشان را زیرچاقوی جراحی ببرند اما به دلایل مختلف داوطلب برای جراحی زیبایی در کشورهای مختلف افزایش یافته است. اما تحقیقات جدید نشان میدهد بهبود خلق و خو هم ازنتایج جراحی زیبایی محسوب می شود.

تحقیقی که اخیرا در علوم روانپزشکی منتشر شده است نشان میدهد جراحی زیبایی باعث افزایش لذت در زندگی، افزایش حس رضایت در زندگی و افزایش اعتماد به نفس شده است.در این تحقیق افرادطی یکسال بررسی شدند ودر اکثر آنها افزایش اعتماد به نفس، کاهش اضطراب و بهبود سلامت عمومی  مشاهده شد.نکته جالب اینکه افرادی که فقط یک بخش از بدن خود را تحت جراحی زیبایی قرار داده بودند نه فقط در محل مورد نظر بلکه نسبت به کل بدن خود حس بهتری داشتند.

طبق گزارش انجمن جراحان زیبایی آمریکا بیش از ۱۰ میلیون نفر فقط در آمریکا تحت جراحی زیبایی قرار گرفتند و عمدتا دلیل آنرا بهبود اعتماد به نفس و حس خوب نسبت به خود عنوان کردند.

بیشترین جراحی های زیبایی آمریکا  در سال گذشته شامل پروتز سینه، لیپوساکشن، ابدومینوپلاستی، جراحی پلک و جراحی زیبایی بینی بوده است.