میکرونیدلینگ

نیدلینگ پوست که به آن میکرونیدلینگ درمانی نیز می گویند، کلاژن اینداکشن درمانی و اینداکشن کلاژن به پوست روشهای جوانسازی پوست هستند که در آنها از ابزاری دارای سوزنهای باریک استفاده می شود.

سوزنها با کنترل دستگاه به داخل پوست وارد می شوند و بدن را وادار می سازد تا در محل سوراخهای ایجاد شده با سرسوزن نازک، کلاژن والاستین  جدید بسازد که به این ترتیب جوانسازی پوست رخ داده و از اثرات پیری پوست کاسته می شود. ضمنا باعث می شود جای زخمها بخصوص جای جوشها  ،حفره های پوستی و لکه ها کاهش پیدا کند.

روش میکرونیدلینگ را بهتر بشناسیم

در این روش پوست بطور موضعی بیحس می شود تا فرد در طی انجام کار راحت باشد.باید به بیمار گفته شود میکرونیدلینگ در چند جلسه انجام خواهد شد. تعداد جلسات به وضعیت پوست بیمار بستگی دارد.

برای اسکار (جای زخم ) متوسط  آکنه حدود ۳ تا ۴ جلسه لازم است در حالیکه در موارد شدید تر بالای ۵ بار میکرونیدلینگ لازم خواهد شد. معمولا ۴ تا ۶ هفته فاصله بین جلسات توصیه می شود.

بسیاری از پزشکان توصیه می کنندبعد از جلسه نهایی هر ۶ تا ۱۲ ماه یکبار اینکار برای حفظ شرایط ایجاد شده تکرار شود.در این صورت اگر فردی بخواهد از درمانهای سرم ضد پیری و فاکتورهای رشد بطور موضعی استفاده کند بازدهی بهتری نصیبش خواهد شد.

روش میکرونیدلینگ راهکاری ایمن بدون تزریق ماده شیمیایی است که باعث تحریک کلاژن سازی می شود، برای تمام پوستها با رنگ پوستهای متفاوت قابل استفاده است و گاهی به لیزر ترجیح دارد چون باعث سوختگی نمی شود.

نتایج در پوستهای تیره نیز بسیار خوب بوده تیرگی پوست بعد از انجام کار اتفاق نمی افتد.عمق فرورفتن در پوست  و حرکت سوزنها توسط پزشک تعیین شده به دستگاه داده شده و کار باید حتما تحت نظر و توسط پزشک انجام شود.

این روش در کاهش چروک های ریز و ظریف پوست نیز موثر است.توجه داشته باشید انجام این کار در محلهایی بجز مراکز پزشکی و توسط هر گروهی غیر از پزشکان ممنوع است زیرا اگر شرایط مناسب رعایت نشود احتمال آلرژی، عفونت و حتی ایجاد زخمهای شدید وجود دارد.